MY MENU

FAQ

FAQ

หัวข้อ
Sialex®Ring
เนื้อหา
ถาม  SialexRing ทำหน้าที่อะไร?
ตอบ – ทำหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ 

1. ใช้ป้องกันและขจัดตะกรันในเส้นท่อและเครื่องจักร

2. ใช้ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมเหล็กในเส้นท่อและเครื่องจักร

ถาม –  อุปกรณ์ SialexRing หลักการทำงานเป็นอย่างไร?
ตอบ – ใช้หลักการทางฟิสิกซ์วิทยาศาสตร์ กล่าวคือตามธรรมชาติวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาเคลวิน 
จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับชนิดและอุณหภูมิของวัตถุ 
อุปกรณ์ SialexRing มีคุณสมบัติพิเศษในการรับรู้ถึงการสั่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวและจะทำหน้าที่
สะท้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของคลื่นในมุมของคลื่นที่ตรงกันข้าม(Interference)  เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยา
การหักล้างกันยังผลให้น้ำมีสภาวะสมดุล (Carbonic Acid Balance) หรือในมุมที่ซ้อนทับกัน(Overlaying)  
จนทำให้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจน คาร์บอเนต เกิดการตกผลึกหมดสภาพการรวมตัวเป็นตะกรัน 

ถาม –  เทคโนโลยี SialexRing  เปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของน้ำหรือไม่?
ตอบ – ไม่,  เทคโนโลยีSialexRing ไม่ได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำ มันทำงานได้ดีในระดับ
กายภาพเท่านั้น สามารถติดตั้งใช้งานกับน้ำดื่มได้ ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันผลการทดสอบจากสถาบันอิสระ
ของประเทศเยอรมันแล้ว

ถาม –  เทคโนโลยี SialexRing  แตกต่างจากอุปกรณ์ป้องกันตะกรันที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างไร?
ตอบ –  
   1. ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่ใช้มาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก 
   2. ไม่มีอายุการใช้งาน เพราะอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุโลหะบริสุทธิ์และไม่มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วน
      อิเลคทรอนิคส์
   3. ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นแม่เหล็ก
   4. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาเพียง 20 นาทีต่อจุด ใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป บุคคลธรรมดาที่ไม่มีความรู้

      พื้นฐานช่างก็สามารถติดตั้งได้

   5. ติดตั้งได้ทุกสภาพแวดล้อม เช่น ร้อน, ชื้น,  กลางแดด, มีความดัน หรือมีไอสารเคมี

ถาม – กรณีใช้อุปกรณ์ SialexRing กับระบบ Cooling Tower แล้ว ยังต้องใช้สารเคมีปรับปรุง
คุณภาพน้ำอยู่หรือไม่
ตอบ – ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ปลอดภัย 100%  เหมาะสำหรับโรงงานและอาคารที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ถาม – SialexRing สามารถติดตั้งใช้กับงานประเภทไหนได้บ้าง?
ตอบ – งานที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องตะกรัน การกัดกร่อน และสนิมเหล็ก ใช้ได้ทั้งท่อเก่าและท่อใหม่ ท่อที่เป็นโลหะ
และอโลหะ อาทิเช่น Cooling Tower, Chiller, Boiler, Air compressor, Plate Heat Exchanger, Injection, 
Machine process, หรือกับระบบผลิตน้ำ Reverse Osmosis (RO) ก็ได้ 

ถาม – หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกรุ่นของอุปกรณ์ SialexRing?
ตอบ – ขนาดเส้นรอบวงนอกของท่อ (mm.) 2. อัตราการไหลของน้ำ (m3/hr.)  

ถาม  ความคุ้มค่าในการลงทุน  ระยะเวลาคืนทุนนานไหม?
ตอบ – คืนทุนเร็ว ไม่เกิน 2 ปี  และมีเงื่อนไขพิเศษในการลงทุน

ถาม – การรับประกันอุปกรณ์?
ตอบ – รับประกันอุปกรณ์ 5 ปี  

ถาม  รับประกันผลหลังการติดตั้งหรือไม่?
ตอบ – รับประกันผลหลังการติดตั้ง หากมีปัญหาการเกิดตะกรันหลังการใช้งานอุปกรณ์ ทางบริษัทฯยินดี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าล้างทำความสะอาด (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด)

ถาม - ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ SialexRing คืออะไร
ตอบ – 
    1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร 
      (รับประกันผลหลังการใช้งาน)
    2. ปลอดการใช้สารเคมี 100%
    3. ไม่มีปัญหาการเกิดตะกรัน และการกัดกร่อนในระบบ
    4. ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานอุปกรณ์
    5. ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์
    6. ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานอุปกรณ์
    7. ติดตั้งใช้งานกับน้ำคุณภาพต่ำได้ เช่น น้ำประปาตรง หรือน้ำ Reuse
    8. ใช้กับท่อน้ำทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ ขนาดเส้นรอบวงตั้งแต่ ½”  - 80”(หรือมากกว่ากรณีสั่งผลิตเฉพาะ)
    9. ผลิตจากประเทศเยอรมัน (Made in Germany)

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์