MY MENU

FAQ

FAQ

หัวข้อ
MicroCool
เนื้อหา


ถาม - MicroCool  ทำหน้าที่อะไร?
ตอบ - ใช้ลดอุณหภูมิอากาศร้อนของชุดระบายความร้อน(Condensing Coil Unit)ของเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ถาม - เทคโนโลยีชุดพ่นหมอกของ MicroCool แตกต่างจากระบบทั่วไปอย่างไร ในกรณีถ้าใช้ลดอุณหภูมิ
อากาศร้อนของชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ ?
ตอบ
1. ใช้แรงดันน้ำสูงกว่าถึง 70 บาร์ ทำให้ได้ละอองน้ำที่มีขนาดเล็กประมาณ 10 ไมครอน คล้ายหมอก
    เมื่อพ่นไปในอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 30 C จะเกิดสภาวะ Flash Evaporation ซึ่งทำให้เกิดการแลก
    เปลี่ยนความร้อนในอากาศได้ดีกว่าและลดอุณหภูมิได้มากกว่า
2. ไม่มีปัญหาเรื่องการผุกร่อน และการเกิดตะกรันที่แผงคอยล์  เนื่องจากละอองน้ำที่มีขนาดเล็กจะแลก
    เปลี่ยนความร้อนในอากาศทำได้ดีจนระเหยหายไปหมดไม่หลงเหลือหยดน้ำที่จะก่อให้เกิดปัญหา
    การกัดกร่อนตามมา  
3. มีระบบ PLC ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ  สามารถตั้งค่าการทำงานได้ตามความต้องการ อาทิเช่น 
    อุณหภูมิ ความชื้น  หรือการสั่งสเปรย์ละอองน้ำตามการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น 
    พร้อมฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมายทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและประหยัดน้ำได้มากกว่า
4. มี Inverter ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ของปั๊มน้ำ ทำให้แรงดันน้ำคงที่แม้จะมีสภาวะการทำงาน
    ไม่ Full load
5. ใช้ปั๊มน้ำชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานเหมาะกับการใช้งานหนัก ระบายความร้อนได้ดี ให้แรงดันน้ำสูง 
6. หัวพ่นหมอกเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ MicroCool ซึ่งมีรูขนาดเล็กเพียง 0.20 mm. 
    สามารถหมุนหัวได้ 360 องศา ผลิตจากทองเหลืองแท้อย่างดี มีระบบ Anti – drip ควบคุมการเปิด-ปิด 
    น้ำได้สนิทดีไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม
7. มีระบบไล่อากาศ Auto drain เพื่อป้องกันปั๊มเกิดความเสียหาย
8. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอย่างหนา  พ่นทับด้วยสีป้องกันการกัดกร่อนอีกชั้น สามารถติดตั้ง
    ในพื้นที่ภายนอกอาคารได้  
9. ติดตั้งได้ทุกสภาวะแวดล้อม  อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งาน 
    แม้ในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นสูงก็ตาม

ถาม - ระบบพ่นหมอก MicroCool สามารถใช้กับงานประเภทไหนได้บ้าง?
ตอบ - นอกจากใช้ลดอุณหภูมิอากาศร้อนชุดระบายความร้อน (Condenser Coil Unit) ของ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงานแล้ว  ยังสามารถนำไปใช้ในงานประเภทอื่นๆ ได้อีก 
อาทิเช่น เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง 
หรือใช้ในงานภาคเกษตรกรรมในโรงเรือนเพาะชำ

ถาม - ระยะเวลาในการติดตั้ง?
ตอบ - ตัวอย่างที่ทางบริษัทฯ เคยติดตั้งมากับระบบ Chiller Air Cool ขนาด 250 ตัน จำนวน 5 เครื่อง 
รวมงานโครงสร้างทำหลังคาสำหรับวางชุดอุปกรณ์และระบบกรองน้ำ  ระยะเวลาติดตั้งประมาณ 25วัน 

ถาม - ความคุ้มค่าในการลงทุน  ระยะเวลาคืนทุนนานไหม?
ตอบ - คืนทุนเร็ว ไม่เกิน 2 ปี  มีการคำนวณจุดคุ้มทุนเสนอให้ก่อนการตัดสินใจลงทุน และมีเงื่อนไข
การลงทุนแบบพิเศษให้ลูกค้าเลือก แบบผ่อนชำระหรือแบบแบ่งผลการประหยัด 
(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด)

ถาม - การรับประกันอุปกรณ์?
ตอบ - รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี พร้อมเข้าหน้างานตรวจสอบอุปกรณ์ให้ทุก 3 เดือน อุปกรณ์ทุกชิ้น
มีอะไหล่เปลี่ยนหลังติดตั้งมีการอบรมสอนวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้ พร้อมกับคู่มือการใช้งาน 

ถาม - รับประกันผลการประหยัดหรือไม่?
ตอบ - รับประกันผลการหยัดพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำ 10%   ด้วยการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าก่อน
และหลังติดตั้งิอุปกรณ์ (ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด) นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

ถาม - ข้อดีของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ MicroCool คืออะไร?
ตอบ - 
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ   
    ทำให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 10 – 20%  (รับประกันขั้นต่ำ 10%)
2. ไม่มีปัญหาเรื่องการผุกร่อนของแผงคอยล์ เนื่องจากสามารถผลิตละอองน้ำที่มีขนาดเล็ก
    ได้ถึง 10 ไมครอน 
3. อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมด้วย PLC ทำให้มีความเที่ยงตรง 
    แม่นยำ และง่ายต่อผู้ใช้งาน
4. สิ้นเปลืองการใช้น้ำน้อยกว่า ระบบพ่นน้ำทั่วไป (Mist Systems)
5. หัวพ่นหมอก (Nozzle) ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง สามารถปรับหมุนได้ 360 C 
6. ข้อต่อเป็นวัสดุที่ทำจากทองเหลืองอย่างหนา ทนแรงดันได้สูงไม่มีปัญหารั่วซึม
    และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
7. มีระบบป้องกัน (Safety) อุปกรณ์เสียหาย อาทิเช่น Auto drain air vent, Low pressure 
    alarm,Safety breaker เป็นต้น
8. คืนทุนเร็ว ไม่เกิน 2 ปี
9. อุปกรณ์ทุกชิ้น มีอะไหล่เปลี่ยน  และบางชิ้นสามารถซ่อมแซมได้หากเกิดการเสียหาย
10. ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Made in U.S.A)

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์