MY MENU

FAQ

FAQ

หัวข้อ
EN-SAVE
เนื้อหา

ถาม - ฉนวนป้องกันความร้อน  EN – SAVE  สำหรับหุ้มฮีทเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก แตกต่าง
จากผู้จำหน่ายรายอื่นอย่างไร?
ตอบ - EN–SAVE ใช้ฉนวนเซรามิคนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป 
ซึ่งมักนำเข้ามาจากประเทศจีน  ตัดเย็บด้วยช่างที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 15 ปี 
ฝีมือประณีตตัดเข้ารูปทรงกับกระบอกฉีด ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน ถอดเข้าถอดออก
ได้สะดวกรวดเร็ว

ถาม - สามารถติดตั้งใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกประเภทไหนได้บ้าง?
ตอบ - ได้กับเครื่องฉีดพลาสติกทุกประเภท ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ ทั้งกระบอกฉีดแนวนอนและแนวตั้ง
รวมถึงงานฉีดประเภทเครื่องฉีด Extruder 

ถาม - การติดตั้งทำอย่างไร?
ตอบ - ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 30 นาทีต่อเครื่อง เรามีช่างผู้ชำนาญงานไว้คอยบริการ โดยจะหุ้มฉนวน
แนบสนิทกับฮีทเตอร์กระบอกฉีด  เจาะช่องว่างตรงขั้วไฟฟ้าฮีทเตอร์เอาไว้ ไม่ปิดทับเพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรจากอุณหภูมิความร้อนที่สะสมมากเกินไป  ออกแบบฉนวน 1 ชิ้นต่อ 1 ฮีทเตอร์ 
เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการซ่อมบำรุง

ถาม - การหุ้มฉนวนฮีทเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือไม่?
ตอบ - ผลงานติดตั้งมากกว่า 1,500 เครื่อง ตลอดระยะเวลา 13 ปี ยังไม่พบปัญหาว่าการหุ้มฉนวน
จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดแต่อย่างใด  เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ได้รับ
การฝึกอบรมเทคนิคก่อนการติดตั้งและการแก้ปัญหาต่างๆ หลังการใช้งาน  จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
บริษัท  Gunze Eco Cover (JAPAN) 

ถาม - ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะเวลาคืนทุนนานไหม?
ตอบ - คืนทุนเร็ว ไม่เกิน 1 . 6 ปี  มีการคำนวณจุดคุ้มทุนเสนอให้ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
และมีเงื่อนไขการลงทุนแบบพิเศษให้ลูกค้าเลือก แบบผ่อนชำระหรือแบบแบ่งผลการประหยัด 
(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด)

ถาม - การรับประกันอุปกรณ์?
ตอบ - รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี  อายุการใช้งานของฉนวนนานมากกว่า 7  ปี เนื่องจากฉนวนประเภท
เซรามิคมีประสิทธิภาพทนความร้อนได้สูงถึง 1,300 °C กรณีหากเกิดการฉีกขาดจากของมีคม สามารถ
ซ่อมแซมได้เฉพาะชิ้น  แต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำพลาสติกไหลเข้าภายในฉนวนเพราะจะทำให้ฉนวน
เสียใช้งานต่อไม่ได้ต้องทำการเปลี่ยนฉนวนใหม่

ถาม - หลังการติดตั้งฉนวน มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร?
ตอบ - วัสดุพิเศษ (Teflon) ที่เคลือบผิวภายนอกของฉนวนทำให้การทำความสะอาดได้ง่าย เพียงใช้ผ้า
สะอาดเช็ด และยังป้องกันการยึดเกาะของน้ำพลาสติก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับของมีคมทุกชนิด

ถาม - รับประกันผลการประหยัดหรือไม่?
ตอบ - รับประกันผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำ 20% ด้วยการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลัง
ติดตั้งอุปกรณ์ (ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด)

ถาม - ข้อดี ของการติดตั้งฉนวน EN – SAVE คืออะไร
ตอบ - 
1. ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าฮีทเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกได้ 20 – 50% (รับประกันขั้นต่ำ 20%)
2. ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
3. ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงาน ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น
4. ป้องกันอุบัติเหตุจากการสัมผัสแหล่งความร้อนโดยตรง
5. ลดเวลาการทำอุณหภูมิ ในช่วยเริ่มสตาร์ทเครื่องฉีดพลาสติก
6. วัสดุคุณภาพสูง อายุการใช้งานนาน
7. คืนทุนเร็ว ไม่เกิน 1 . 6 ปี
8. รูปแบบสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน
9. ดูแลรักษาทำความสะอาดง่าย ด้วยผิวภายนอกของฉนวนผลิตจากวัสดุพิเศษ (Teflon)
10. ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์
11. มีบริการซ่อมแซม หลังการใช้งานหากเกิดการฉีกขาด

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์