MY MENU

News & Events

NEW&EVENT

หัวข้อ
Sialex Ring Site Reference
เนื้อหา

        Ichikoh Industries (ThailandCo.,Ltd. เป็นโรงงานฉีดพลาสติกผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หนึ่งในกลุ่มบริษัท Valeo Group  ซึ่งมีเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Machine) จำนวนหลายเครื่อง  ปัจจุบันประสบปัญหาแม่พิมพ์ (Mold) เกิดคราบตะกรันจากการใช้น้ำหล่อเย็น ทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง จึงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันตะกรันและการกัดกร่อน SialexRing®ที่บริเวณท่อน้ำหล่อเย็นก่อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ขนาดท่อ 3ซึ่งผลที่ได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแม่พิมพ์และยังช่วยลดเวลาการหยุดเครื่องจักรเพื่อการทำความสะอาดแม่พิมพ์    

    
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์